Privacybeleid


Inleiding

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens NOMOQ AG en haar dochterondernemingen, dus wanneer we in deze privacyverklaring "NOMOQ", "wij", "ons" of "onze" noemen, verwijzen we naar het betreffende bedrijf in de NOMOQ-groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

NOMOQ respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt of wanneer u deze op andere wijze aan ons verstrekt. Daarnaast informeert deze mededeling u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Onze contactgegevens 

NOMOQ AG (hoofdkantoor)
Adres: Dreikönigstrasse 51, 8002 Zürich, Zwitserland
E-mail: privacy@nomoq.com 

NOMOQ GmbH
Adres: Morschheimer Str. 15, 67292 Kirchheimbolanden, Duitsland
E-mail: privacy@nomoq.com

NOMOQ Ltd
Adres: Heathcote Industrial Estate, Heathcote Way, Leamington Spa, Warwick, CV34 6QP Warwickshire, Verenigd Koninkrijk
E-mail: privacy@nomoq.com 

Verwerking van persoonlijke gegevens die we verzamelen met betrekking tot:

1. Uw gebruik van onze website, applicaties en online diensten

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking 

Bij het bezoeken van onze externe en interne websites of het gebruik van onze applicaties of online diensten (elk een "Online Aanbod"), kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Uw contactgegevens, zoals uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Organisatorische informatie, waaronder functie, bedrijfsnaam, btw-nummer;
 • Informatie die is ingediend als onderdeel van een ondersteuningsverzoek, enquête, commentaar of forumbericht; 
 • Verdere persoonsgegevens die u verstrekt door formulieren in te vullen in ons Online Aanbod; en
 • Informatie over uw interactie met het Online Aanbod, waaronder de identificatiecode van uw apparaat en gebruiker, informatie over uw besturingssysteem, sites en diensten die u tijdens uw bezoek hebt bezocht, de datum en tijd van elk bezoekersverzoek, lees-ontvangstgegevens.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om de diensten en functies van het Online Aanbod uit te voeren, waaronder het maken en beheren van uw online account, het bijwerken, beveiligen en oplossen van problemen, het bieden van ondersteuning en het verbeteren en ontwikkelen van ons Online Aanbod;
 • Je identiteit verifiëren;
 • Om uw verzoeken of instructies te beantwoorden en uit te voeren;
 • Om uw bestelling te verwerken of om u toegang te geven tot specifieke informatie of aanbiedingen;
 • Om contact met u op te nemen met informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten, om u verdere marketinginformatie te sturen of om contact met u op te nemen in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken zoals uitgelegd in Sectie 4; en
 • Zoals redelijkerwijs noodzakelijk is om de voorwaarden van het Online Aanbod af te dwingen, om een juridische claim of verdediging op te stellen of te handhaven, om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, waaronder aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Online aanbod van uw organisatie

Onze Online Aanbiedingen kunnen voor uw gebruik aan u worden verstrekt door de organisatie waartoe u behoort, zoals onze zakelijke klanten. Als uw organisatie u toegang verschaft tot een Online Aanbod, wordt onze verwerking van persoonsgegevens die door u of uw organisatie zijn verstrekt of van u of uw organisatie zijn verzameld in verband met de inhoud van het Online Aanbod, uitgevoerd onder leiding van uw organisatie en is deze onderworpen aan een gegevensverwerkingsovereenkomst tussen uw organisatie en ons. In een dergelijk geval is uw organisatie verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens in dergelijke content en dient u vragen over het gebruik van persoonsgegevens in dergelijke content te richten aan uw organisatie.

2. Uw zakelijke relatie met ons

‍Categorieënvan verwerkte persoonsgegevens en doel van de verwerking 

In het kader van de zakelijke relatie met ons kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken van consumenten en contactpersonen bij (potentiële) klanten, leveranciers, verkopers en partners (elk een "Zakenpartner"):

 • Contactgegevens, zoals volledige naam, werkadres, telefoonnummer op het werk, mobiel telefoonnummer op het werk en e-mailadres op het werk; 
 • Betalingsgegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, waaronder creditcard-/debetkaartnummers, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factuurgegevens; 
 • Verdere informatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in een project of contractuele relatie met ons of die vrijwillig wordt verstrekt door de Zakenpartner, zoals persoonlijke gegevens met betrekking tot geplaatste orders, gedane betalingen, verzoeken en projectmijlpalen; 
 • Persoonlijke gegevens verzameld uit openbaar beschikbare bronnen (waaronder zakelijke en arbeidsgerichte sociale netwerken en websites), integriteitsdatabases en kredietbureaus; en
 • Informatie die wettelijk vereist is voor nalevingscontroles of exportcontroles van Zakenpartners, zoals geboortedatum, nationaliteit, woonplaats, ID-nummers, identiteitskaarten en informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures tegen Zakenpartners. 

We kunnen de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken: 

 • Communiceren met Business Partners over onze producten, diensten en projecten, bijvoorbeeld door te reageren op vragen of verzoeken of door u informatie te verstrekken over aangeschafte producten;
 • Het plannen, uitvoeren en beheren van de (contractuele) relatie met Zakenpartners; bijvoorbeeld door transacties en bestellingen van producten of diensten uit te voeren, betalingen te verwerken, boekhouding, auditing, facturering en incassoactiviteiten uit te voeren, verzendingen en leveringen te regelen, reparaties te faciliteren en ondersteunende diensten te verlenen;
 • Om een persoonlijk profiel aan te maken met bedrijfsgerelateerde informatie over interacties tussen u en ons met als doel om u en het bedrijf waarvoor u werkt relevante informatie en geschikte aanbiedingen voor onze diensten en producten te kunnen bieden en om onze persoonlijke communicatie met u te verbeteren;
 • Het beheren en uitvoeren van marktanalyses, sweepstakes, wedstrijden of andere klantenactiviteiten of evenementen;
 • Contact met u opnemen met informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten, u verdere marketingboodschappen sturen en klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren zoals uitgelegd in Sectie 4; 
 • Het onderhouden en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, het voorkomen en opsporen van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadaardige activiteiten; 
 • Zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen (zoals het bijhouden van gegevens), exportcontrole en douane, controleverplichtingen van Business Partners (ter voorkoming van witteboorden- of witwasmisdrijven) en ons beleid of industrienormen; en
 • Het oplossen van geschillen, het afdwingen van onze contractuele overeenkomsten en het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

3. Je sollicitatie 

Wanneer u solliciteert naar een baan, verwerken wij uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in de privacyverklaring van het betreffende wervingsplatform dat u mogelijk gebruikt.

Wanneer je rechtstreeks bij NOMOQ solliciteert, worden je persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring sollicitatiegegevens. Lees de Verklaring zorgvuldig door, waarin wordt beschreven hoe we je gegevens gebruiken.

Privacyverklaring sollicitatiegegevens

U dient de onderstaande Privacyverklaring NOMOQ Sollicitatiegegevens ("Verklaring") zorgvuldig te lezen. Wanneer u besluit te solliciteren naar een NOMOQ-vacature, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw Sollicitatiegegevens (zoals gedefinieerd in de Verklaring) gedurende een periode van 6 maanden na afloop van het wervingsproces op te slaan om uw geschiktheid voor andere vacatures te beoordelen en geeft u ons toestemming om de wervingsteams van NOMOQ in Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk toegang te geven tot uw Sollicitatiegegevens en deze te verwerken in overeenstemming met de Verklaring. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken door een e-mailverzoek te sturen naar de NOMOQ-contactpersoon aan wie u uw Sollicitatiegegevens hebt gestuurd of naar privacy@nomoq.com. U bent zich ervan bewust dat het intrekken van uw toestemming van invloed kan zijn op lopende sollicitaties die u hebt ingediend.

De Verklaring beschrijft de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze delen en hoe lang we ze bewaren. Voor meer informatie over hoe we deze gegevens beveiligen en welke rechten en plichten je als sollicitant hebt, zijn ook de algemene gegevens in deze privacyverklaring van toepassing.

Na afronding van je sollicitatie zal de informatie die je in je sollicitatie hebt verstrekt beschikbaar worden gesteld aan NOMOQ's recruitment teams in Europa voor de hieronder beschreven doeleinden. Voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar privacy@nomoq.com

Toepassingsgegevens wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken: 

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer); 
 • Onderwijscertificaten; ervaringsinformatie (zoals opleiding, vaardigheden, werkervaring en/of cv's, personeelsdossiers en beoordelingen); 
 • Demografische informatie (zoals leeftijd, geboortedatum, geslacht); resultaten van psychometrische en vaardigheidstests; andere identificerende informatie (zoals een burgerservicenummer); 
 • (al deze gegevens hierna gezamenlijk aangeduid als "Applicatiegegevens").

Wij kunnen de Applicatiegegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Je kwalificaties voor een baan bepalen en tot een wervingsbeslissing komen;
 • Beoordelen of je geschikt bent voor andere vacatures;
 • Je via e-mail of anderszins te informeren over de voortgang van je sollicitatie naar een baan bij NOMOQ;
 • Onze rechten beschermen en onze wettelijke verplichtingen nakomen; en
 • Je via e-mail of anderszins te informeren over andere lokale of wereldwijde vacatures bij NOMOQ waarvan wij denken dat je geschikt bent om op te solliciteren.

Indien uw sollicitatie succesvol is, kunnen uw Sollicitatiegegevens worden verwerkt voor de noodzakelijke arbeidsdoeleinden en worden opgenomen in uw arbeidsdossier. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw sollicitatiegegevens voor de noodzakelijke arbeidsdoeleinden, kunt u contact opnemen met privacy@nomoq.com.

Wij verzamelen of gebruiken de Aanvraaggegevens die u indient niet voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven.

Openbaarmaking en overdracht van sollicitatiegegevens

NOMOQ kan Applicatiegegevens delen:

 • Met werknemers van NOMOQ alleen op een need-to-know basis voor de bovenstaande doeleinden.  
 • Met externe dienstverleners van NOMOQ die zij inschakelt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
 • Om onze rechten te beschermen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

NOMOQ-entiteiten en externe serviceproviders die Applicatiegegevens gebruiken, kunnen gevestigd zijn in gebieden waar de wetgeving geen beschermingsniveau voor Applicatiegegevens biedt dat gelijkwaardig is aan de wetgeving die in uw rechtsgebied van toepassing is. Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale gegevensoverdrachten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bewaarperiode voor applicatiegegevens

Zolang uw kandidatenprofiel actief is, wordt u door ons geïnformeerd over vacatures waarvoor wij u geschikt achten om op te solliciteren en uw sollicitatiegegevens blijven opgeslagen in onze databases tot uw verzoek om uw kandidatenprofiel te verwijderen of, indien dit eerder is, 6 maanden na afloop van de wervingsprocedure voor de doeleinden zoals beschreven in hoofdstuk 3 hierboven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens voor een langere periode op te slaan.

Als uw sollicitatie succesvol was, kunnen uw Sollicitatiegegevens echter worden verwerkt voor en opgenomen in uw arbeidsdossier.

4. Klanttevredenheidsonderzoek en voor direct marketing

Waar en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw contactgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (bijv. uitnodigingen voor beurzen, nieuwsbrieven met verdere informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten) en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren, in elk geval ook per e-mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw contactgegevens voor deze doeleinden door te schrijven naar privacy@nomoq.com of door gebruik te maken van het opt-outmechanisme in de betreffende communicatie die u hebt ontvangen.

Hoe we aan de persoonlijke gegevens komen en waarom we ze hebben

De meeste persoonlijke gegevens die wij verwerken, worden rechtstreeks door u aan ons verstrekt. We vertrouwen erop dat u ons correcte gegevens verstrekt. Als de gegevens veranderen, nodigen we je uit om ons dat te laten weten, zodat we de gegevens up-to-date kunnen houden.

We ontvangen ook indirect persoonlijke gegevens uit de volgende bronnen:

 • openbaar beschikbare databases
 • sociale mediaplatformen
 • gegevensmakelaars van derden
 • partnerbedrijven en filialen
 • andere openbaar beschikbare informatiebronnen

We kunnen deze informatie delen met onze bedrijvengroep (zowel binnen als buiten de Europese Unie). Waar dit het geval is, zorgen we ervoor dat er waarborgen zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder standaard contractuele clausules voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan verwerkers die gevestigd zijn in derde landen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere relevante autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan 

Uw gegevens worden veilig opgeslagen. Wij hebben technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en Applicatiegegevens in onze bewaring of beheer te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging, kopiëren, onbedoelde of onwettige vernietiging en andere onwettige vormen van gebruik.  

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen via privacy@nomoq.com

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens openbaar maken

Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met interne of externe derden omwille van legitieme belangen, uitvoering van een contract en om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

 • Interne derden:
 • Dochterondernemingen van NOMOQ AG die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers en die (a) IT- en systeembeheerdiensten leveren en (b) rapportageactiviteiten uitvoeren.
 • Medewerkers binnen de teams Sales/Communicatie/Marketing/Investor Relations die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens om deze uit te voeren.
 • Externe derden: 
 • Dienstverleners die optreden als verwerkers en IT-, e-mail-, website- en systeembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers, waaronder advocaten, financiële dienstverleners, accountants en verzekeraars die advies-, financierings-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • Toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en die in bepaalde omstandigheden (waaronder om redenen van volksgezondheid) rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.
 • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. Ook kunnen we andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Hoe we omgaan met internationale doorgifte van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van een internationale groep bedrijven zullen sommige van uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor of worden doorgegeven aan landen (inclusief, zowel binnen als buiten de Europese Unie). Waar dit het geval is, zorgen we voor waarborgen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, waaronder standaard contractuele clausules voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers die gevestigd zijn in derde landen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere relevante autoriteit voor gegevensbescherming.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u onder andere de volgende rechten:

Uw recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. 

Uw recht op rectificatie - U hebt het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens te rectificeren waarvan u denkt dat ze onjuist zijn. U hebt ook het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is. 

Uw recht op wissen - U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen. 

Uw recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. 

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om te vragen dat we de persoonlijke gegevens die u ons hebt gegeven aan een andere organisatie, of aan u, in bepaalde omstandigheden overdragen.

U hoeft geen kosten te betalen voor het uitoefenen van uw rechten. Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden.

Soms moeten we u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om deze informatie te ontvangen.

Neem contact op met de Data Protection Lead op privacy@nomoq.com als je een verzoek wilt indienen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 7 september 2023.

Dit is een H1

Lorem ipsum

Dit is een H2

Lorem ipsum

Dit is een H3

Lorem ipsum

Dit is een H4

Lorem ipsum

Dit is een H5

Lorem ipsum

Dit is een H6

Lorem ipsum

 • Dit is een bullet list
 • Nog een item
 • Nog een item
 1. Dit is een genummerde lijst
 2. Nog een item
 3. Nog een item
Dit is een blockquote bladiblab

Dit is een figuur-onderschrift